Главная страница
qrcode

Стратегії подолання психологічних бар єрівучнями Психологічний бар єр


НазваниеСтратегії подолання психологічних бар єрівучнями Психологічний бар єр
Дата05.02.2017
Размер40.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаstrategiji_podolannja_psikhologichnikh_bareriv_uch.doc
ТипДокументы
#33122
Каталог

С этим файлом связано 34 файл(ов). Среди них: zasidannja_mo.doc, zakinchennja_2012-2013_n.r-miskij_nakaz.doc, vpravi_dlja_znjattja_stresu.doc, Vlasov_IsUk_DPA_11ukr_202-12_S.rar, vchiteli.doc, urokvidkritij.doc, tolerantna_rodina-shhasliva_ditina.doc, temperament_ditini_i_jiji_navchannja_v_shkoli.doc, tema_zasidan_mo_2010-2011-3.doc, struktura_vr.doc и ещё 24 файл(а).
Показать все связанные файлы

Стратегії подолання психологічних бар’єрівучнями

Психологічний бар’єр є одним із факторів, який знижує ефективність навчальної діяльності, перешкоджає виникненню психологічної готовності до учбової діяльності, ускладнює процес практичного застосування отриманих знань, сприяє розвиткові пасивності в оволодінні значущими якостями та уміннями.

Психологічний бар’єр розуміється як внутрішня перешкода, яка виникає в діяльності та зумовлює появу несприятливих психічних станів, що ускладнюють досягнення поставленої мети. Т.І.Вербицька розглядає психологічний бар’єр як психічний стан, який виявляється у нездатності оцінювати те, що відбувається, контролювати власні емоції, психічні процеси, властивості, та, зокрема, психологічний бар’єр в навчанні – як педагогічне явище, яке характеризується ускладненнями, що виникають в учня при вирішенні ним учбових задач.

Виникнення психологічного бар’єра пов’язане із такими особистісними характеристиками як тривожність, неадекватна самооцінка, спрямованість особистості, ціннісні орієнтації, які не відповідають завданням та змісту діяльності.

Умовами подолання психологічних бар’єрів є, по-перше, готовність вчителів до цілеспрямованої роботи з подолання психологічних бар’єрів в учнів, а по-друге, готовність учнів до самоаналізу та оцінки власних психічних станів та причин, які їх зумовлюють, до самостійного пошуку виходу із складних ситуацій, усвідомлення ними важливості саморозвитку індивідуальності у процесі навчання.

Стратегія подолання психологічних бар’єрів – це систематизований комплекс прийомів, що формує спосіб реалізації навчальної діяльності, який забезпечує подолання психологічних бар’єрів.

Функції стратегії в найбільш загальному вигляді полягають у забезпеченні раціонального шляху досягнення задовільного результату навчання. З цього погляду, правомірними будуть твердження Дж. Брунера про те, що вироблена і правильно застосована стратегія забезпечує суб’єктивну впевненість у досягненні результату.

Способи та види стратегій подолання психологічних бар’єрів у навчальній діяльності учнів, а також характеристика їх поведінки в такій ситуації

Спосіб подолання психологічних бар’єрів

Стратегії подолання психологічних бар’єрів

Характеристика поведінки учнів

Конструктивний

Розвивальна

Оптимізація навчальної діяльності, пошук нових можливостей самовдосконалення, стійкість особистості, наявність ціннісних орієнтацій, динамічна спрямованість особистості, оптимістичне прогнозування, особистісна відповідальність, орієнтація на успіх і досягнення.

Нейтральний


Захисна

Уникнення подолання психологічних бар’єрів, переорієнтація на іншу діяльність

Пасивна

Пристосування, підпорядкування зовнішнім умовам, бездіяльність

Деструктивний

Депресивна

Погане самопочуття, апатія, пригніченість, відсутність інтересу до навчальної діяльності.

Афективно-агресивна


Дратівливість, агресивність, амбіційність, протиставлення себе оточуючим; навчальна діяльність не усвідомлюється.Розвивальна стратегія характерна для учнів з оптимістичним світоглядом, стійкою позитивною самооцінкою, реалістичним підходом до життя та сильно вираженою мотивацією досягнення. Ці люди надають перевагу конструктивному способу подолання психологічних бар’єрів.

Захисна стратегія властива тим учням, які можуть виконувати певну навчальну діяльність і досягати позитивних результатів за рахунок включення захисних механізмів при зіткненнях із труднощами. Передумови для конструктивного вирішення кризової ситуації будуть розвиватися за рахунок переключення на іншу діяльність. Спосіб подолання має нейтральний характер, оскільки особистісний розвиток такої групи учнів не можна вважати повністю благополучним.

Пасивна стратегія характерна для учнів, чиї дії засновані на відсутності в них прагнення до незалежності, на нездатності приймати відповідальність та долати труднощі, що виникли в навчальній діяльності. Такі учні не відчувають потреби в особистісному розвитку, у навчальній діяльності вони використовують звичні способи поведінки і вирішення навчальних завдань. Часто основу пасивності складає конфлікт, зумовлений суперечністю між самооцінкою учня й оцінкою своєї діяльності вчителем. Така стратегія належить до нейтрального способу подолання психологічних бар’єрів, оскільки деструктивний характер виражено нечітко, а за певних умов існує потенціал конструктивного вирішення.

Депресивну стратегію обирають учні, які не можуть самостійно вирішувати власні психологічні проблеми. Нагромадження негативного результату своїх дій викликає в них прикрість, непевність і врешті-решт – відмову від навчальної діяльності. Така стратегія належить до деструктивного способу подолання психологічних бар’єрів.

Афективно-агресивна стратегія властива учням, чия поведінка характеризується яскраво вираженою агресивною спрямованістю. Події сприймаються такими людьми однобоко, гнучкість є відсутньою, що призводить до вироблення деструктивного способу подолання психологічних бар’єрів, а це ускладнює пошук позитивних варіантів вирішення труднощів, які виникли у навчальній діяльності. Агресивність підвищується за рахунок нагромадження негативних емоцій та стає засобом боротьби проти невизначеності, в якій може виникнути небезпека.
перейти в каталог файлов


связь с админом